Úvodní obrázek

Kajak VUT

Vše o kanoistice

Kanoistika na VUT má dlouhou tradici ve které s radostí pokračujeme.

Naší základnou je loděnice u Svratky v Komíně za mostem u zastávky Svratecká v areálu Orlů. Trénujeme na plastových kajacích na klidné vodě. Během roku proběhne přibližně deset víkendových akcí na řekách v Čechách nebo v Alpách. Dva až tři delší zájezdy (Rakousko, Itálie, Korsika,…).

Výuka probíhá v pondělí, úterý, středu a čtvrtek. Tréning se zaměřuje na rozvíjení fyzické kondice a techniky, v zimě je doplňován bazénem s eskymováním a posilovnou. Tréninky jsou rozděleny na začátečníky a pokročilé kajakáře.

Začátečnící se učí základní záběry a řízení lodi, budují kondici. Pokročilí navazují na vybudovaný základ prvky záchrany na divoké vodě, eskymáckým obratem a náročnějšími prvky ovládání lodi. Po trénincích bolí nejenom ruce a záda, ale malinko i hlava :o)

Na výuku si každý nosí náhradní oblečení do lodě, ručník a poznámkový blok na moudra, která se dovídá.

Instruktoři: Hasan, Juraj, Masák, Romča, Mára, Vláďa.


Trocha historie

Nás se přímo týkájí dva sledované proudy – prvním je začátek vodních sportů až k dnešní tváři oddílu, druhým potom vznik vysokoškolského klubu, který nás zaštiťuje.

konec 19. století – v Brně vznikají první (zejména německé) veslařské kluby a loděnice

20. léta 20. století – první kanoe a kajaky na Svratce, vzniká vodní turistika. V těchto letech byla pravděpodobně postavena naše nynější loděnice pod jundrovským mostem.

1953 – v Brně vzniká vysokoškolská tělovýchovná jednota Slavia VŠ Brno

1963 – vznikají tři nové jednoty – Slavia VŠ zemědělská, Slavia Univerzita Brno a Slavia Technika Brno. Technika má asi 600 členů. Zůstáva pod vedením zkušených pedagogů Vaníček, Vinařický a Bogdálek.

1967 – výstavba první loděnice v Kníničkách na bývalém hřišti. Kajakárna, klubovna a šatna svépomocí. Kanoistika má cca 45 členů.

1968 – přejmenování na VŠTJ Technika Brno. V této době se členská základna rozrostla na 1500 členů a 14 oddílů, včetně horolezectví, kanoistiky a vodní turistiky. Kanoisté mají v dalších letech mezi sebou reprezentanty ve vodním slalomu: Kachlíkovou, Brázdovou, Knetiga a Odvarku.

poč. 80.let – reorganizace sportu, nejlepší sportovci odcházejí a VŠTJ se věnuje pouze sportu studentskému

1989 – po sametové revoluci se VŠTJ – vysokoškolské tělovýchovné jednoty postupně přejmenovávají na VSK – vysokoškolské sportovní kluby. V Brně dochází k rozdělení na VSK Technika Brno, který organizuje vrcholové sportovce, a VSK Fakulty strojního inženýrství s VSK Fakulty elektroniky a informatiky, které se věnují studentským volnočasovým aktivitám nezávodního charakteru. Postupně vznikají oddíly triatlonu, florbalu, korfu, amerického fotbalu atp. Tyto fakultní VSK se později pravděpodobně združují do VSK VUT v Brně.

1994 – vzniká KANU a KAJAK TEAM pod VSK VUT v Brně v rámci kanoistiky, který se pod vedením Hanky Podhorské, roz. Brázdové, zaměřuje na divokou vodu. Zanedlouho se objevuje Šimon Babíček a první plastové lodě.

1997 – vzniká horolezecký oddíl VERTICAL pod vedením Hanky Podhorské

2001  – CESA od 1.1.2001 kompletně zajišťuje všechny formy tělesné výchovy a sportovních aktivit na všech fakultách VUT v Brně pro studenty i pro zaměstnance

2002 – VSK VUT v Brně se stává garantem sportovních a pohybových aktivit na celém VUT. Má 2200 členů a 15 oddílů. (CESA a VSK se až do dalších změn při svých činnostech doplňují.)

2006 – kolem Šimona Babíčka vzniká kajakářský oddíl Kajak VUT pod VSK VUT v Brně, v rámci kanoistiky zajišťuje výuku pro CESA

2007 – VSK VUT v Brně mělo zaregistrováno ve 32 oddílech a odborech 2 162 členů

2010 – VUT v Brně ukončuje spolupráci s VSK VUT v Brně

2011 – CESA ukončuje spolupráci s Kajak VUT. Oddíl se stěhuje do nových prostor loděnice Orlů v Komíně. Na loděnici VUT zůstává sezóní výuka na kanoích pod CESA, zatím bez účasti.

2012 – Vzniká občanské sdružení Kajak VUT, které úzce spolupracuje s VSK VUT v Brně. Sídlo oddílu je na loděnici Orlů v Komíně.

2015 – Občanské sdružení se transformuje na Zapsaný spolek – Kajak VUT, z.s. se sedmi jednateli a valnou hromadou. Počet členů se ustaluje mezi 70–80ti lidmi.


A co vypoví stará oddílová kronika… :o)

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Napsal SIM, tisk, přečteno 175085x